Co to jest
Plasmacluster?

Jony Plasmacluster są tego samego rodzaju jonami dodatnimi i ujemnymi, które występują w naturze. Po oczyszczeniu powietrza jony zamieniają się w wodę i wracają do powietrza.

Wyładowaniom plazmy towarzyszy wytwarzanie i emisja takich samych jonów dodatnich i ujemnych, które występują w naturze.

Opracowana przez firmę Sharp technologia Plasmacluster pozwala na wysoce efektywne usuwanie unoszących się w powietrzu zarodników pleśni i wirusów.

 

Ludzie zawsze byli otaczani przez jony dodatnie i ujemne.

Technologia Plasmacluster generuje dodatnie jony wodoru (H⁺) i ujemne jony tlenu (O₂⁻). Mówiąc najprościej, jony Plasmacluster są naturalnie występującymi w powietrzu wodami i tlenem, ale w innej formie. Zobaczmy, jak powstają jony Plasmacluster.

Dodatnie jony wodoru i ujemne jony tlenu istnieją w świecie przyrody

Jak powstają jony Plasmacluster

1. Jony dodatnie i ujemne są generowane przez wyładowanie plazmowe

Jony mają ładunki dodatnie lub ujemne. Aby zjonizować wodę i tlen w powietrzu, Sharp wpadł na pomysł wykorzystania wyładowania plazmowego, aby nadać wodzie ładunek dodatni, a tlen ładunek ujemny. Poprzez wyładowanie plazmowe, w którym napięcie jest przykładane do elektrody wyładowczej, z wody i tlenu w powietrzu wytwarzane są dodatnie jony wodoru (H⁺) i ujemne jony tlenu (O₂⁻).

 

2. Jony tworzą skupiska dla większej stabilności

Dodatnie jony wodoru (H⁺) i ujemne jony tlenu (O₂⁻) mają ładunek elektryczny. Przyciąga to cząsteczki wody w powietrzu (H₂O), które otaczają jony i tworzą stabilne jony skupisk.

Mechanizm działania efektów hamujących

 

Jony dodatnie (H⁺) i ujemne (O₂⁻) jonów Plasmacluster wiążą się na powierzchni wirusów w powietrzu i innych substancji i zmieniają się w rodniki OH. Dzięki niezwykle silnej sile utleniającej rodniki OH szybko wydobywają wodór (H) z białka na powierzchni wirusów i innych substancji, rozkładając w ten sposób białko i hamując aktywność. Powierzchnia rzeczy takich jak bakterie i alergeny składa się głównie z białka. Usunięcie atomu wodoru (H) z tej struktury inaktywuje niepożądaną substancję. Ponadto rodnik OH wiąże się z usuniętym atomem wodoru (H), tworząc natychmiast wodę (H2O), która jest zawracana do powietrza.