Gęstość
Jonów Plasmacluster

 

Jest powód, dla którego sugerujemy odpowiednią powierzchnię pomieszczenia
dla każdego produktu Plasmacluster.

Pierwsze oczyszczacze powietrza wyposażone w technologię Plasmacluster zostały wprowadzone na rynek w 2000 r. Od tego czasu asortyment produktów Plasmacluster został rozszerzony o klimatyzatory, generatory jonów samochodowych, osuszacze, nawilżacze i wiele innych produktów spełniających potrzeby zapewnienia higieny i zdrowia. Każdy z nich został zaprojektowany dla optymalnego i skutecznego wykorzystania gęstości jonów Plasmacluster dla usunięcia konkretnych problemów w pomieszczeniach.

Firma SHARP jest jedyną firmą, która mierzy gęstość jonów i odnotowuje odpowiednią powierzchnię podłogi. Ideą „zalecanej powierzchni” dla każdego produktu z technologią Plasmacluster jest to, aby był on używany w odpowiednich warunkach oraz aby Użytkownicy mogli uzyskać maksymalne korzyści.

Opatentowana technologia Sharp pozwala na większą gęstość jonów.

Kluczem do skutecznego rozprzestrzeniania jonów Plasmacluster w całym pomieszczeniu jest idealne połączenie mocy generatora jonów oraz wydajności przepływu powietrza. Sztuką jest znalezienie sposobu na skuteczne umieszczenie jonów Plasmacluster w strumieniu powietrza uwalnianego z oczyszczacza powietrza, tak aby można je było rozproszyć na dużym obszarze. Inżynierowie Sharp obliczyli położenie generatora jonów i ruch powietrza, aby stworzyć unikalny projekt pasywno – aktywnego systemu poprawy jakości powietrza.

Jednostka generująca jony

To urządzenie generuje wysoką gęstość jonów Plasmacluster. W miarę wzrostu liczby produktów technologii Plasmacluster jednostka generująca jony ewoluowała, stając się mniejsza, bardziej energooszczędna i zdolna do uwalniania większej gęstości jonów.

Umieszczenie jednostki generującej jony na ścieżce wiatru

Jednostka generująca jony jest umieszczona na ścieżce prądu powietrza generowanego przez wentylator. Natychmiast generowane jony Plasmacluster są skutecznie umieszczane w strumieniu powietrza i wysyłane do pomieszczenia.

Technologia przepływu powietrza w celu efektywnego dostarczania jonów

Dzięki technologii przepływu powietrza, zapewniającej jego rotację w całym pomieszczeniu, jony Plasmacluster wypełniają efektywnie całą kubaturę nawet bardzo przestronnych pomieszczeń dedykowanych dla danego oczyszczacza powietrza.